Monday, 08/08/2022 - 18:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lương Sơn

Ngày 18 tháng 10 năm 2020 Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2020-2021

Căn cứ công avwn số 616/PGD & ĐT - GDMN ngày 29 tháng 9 năm 2020 của phòng GD & ĐT TP Sông công về kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp học mầm non.

Căn cứ kế hoạch số 188/KH-MNLS ngày 08/10/2020 của trường mầm non Lương sơn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Được sự nhất trí của phòng GD & ĐT TP Sông công. Ngày 18/10/2020 trường mầm non Lương sơn tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2020-2021 nhằm đánh giá kết quả năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng chỉ tiêu kê kế hoạch năm học 2020-2021. Đồng thời tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020 và phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2020-2021