Thứ bảy, 25/06/2022 - 08:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lương Sơn

Ngày 04/12/2020 sinh hoạt chuyên môn cụm lần thứ nhất năm học 2020-2021 tại Trường mầm non Lương Châu - TP Sông Công

- Căn cứ công văn số 616/PGDĐT-GDMN ngày 19 tháng 9 năm 2020 của phòng GDĐT Sông công về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp học mầm non

Căn cứ vào quyết định số 88/QĐ-PGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của phòng GD ĐT TP SC thành lập cụm sinh hoạt chuyên môn cấp học mầm non TPSC năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch số 727/PGDĐT-GDMN ngày 23/11/2020 của phòng GDĐT TPSC về tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1

Căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế của các trường mầm non trong cụm sinh hoạt chuyên môn 2 gồm MN Lương Chấu, MN Lương Sơn, MN Vinh Sơn, MN Họa My

Trường MN Lương Sơn tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm  với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tại nhà trường nhằm giúp giáo viên nâng cao chuyên môn, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, và nâng cao chất lượng chương trình GDMN đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm" đồng thời ứng dụng kỹ năng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy

Qua đó giúp giáo viên nắm bắt được kiến thức và kỹ năng tổ chức chuyên đề xây dựng trường mầm non " Lấy trẻ làm trung tâm" theo tùng độ tuổi từ đó thống nhất phương pháp và hình thức tổ chức trong giảng dạy

Một số hình ảnh giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 trại trường MN Lương Châu