Saturday, 25/06/2022 - 07:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lương Sơn

Bồi dưỡng tập huấn chuyên môn hè năm học 2021-2022

Kê hoạch bồi dưỡng tập huấn chuyên môn hè 2021-2022

Căn cứ kế hoạch số 608/PGDĐT-GDMN ngày 3/8/2021 của phòng GD và ĐT Sông Công về việc triển khai một số hoạtđộng đầu năm học 2021-2022 đối với GDMN

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường

Trường mầm non Lương Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2021-2022

- Bồi dưỡng các nội dung giáo viên đề xuất các nội dung cần thiết cho việc thực hiện chăm sóc GD trẻ nhằm nâng cao chất lượng chuyên của nhà trường

-Phát huy tinh thần rèn luyện nâng cao trình đọ chuyên môn nghiệp vụ cho GV

- Qua lớp tập huấn cán bộ QL, GV, NV học tập bồi dưỡng để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp nâng cao chất lượng CNTT và chất lượng hồ sơ chuyên môn của cá nhân và nhóm lớp