Friday, 28/01/2022 - 15:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lương Sơn

Số: 410/CV-PGDĐT

V/v tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới 05/6/2017 và ngày Quốc tế đa dạng sinh học”

Kính gửi : Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 757/SGDĐT-CTTT ngày 17/5/2017 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới 05/6/2017 và ngày Quốc tế đa dạng sinh học  22/5/2017”;

Để thực hiện các hoạt động “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới 05/6/2017 và ngày Quốc tế đa dạng sinh học” theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng GDĐT Sông Công yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thời gian thực hiện và hưởng ứng: Từ ngày 20/5 đến ngày 05/6/2017.

2. Chủ đề hưởng ứng:

- Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 là: “Sống hài hòa với thiên nhiên”  nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận về vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống; đồng thời, chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa bền vững giữa con người và thiên nhiên.

- Chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5/2017 là: “ Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”

3. Các hoạt động hưởng ứng:

- Trên cơ sở điều kiện cụ thể  từng đơn vị tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên  để tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Thông tin, truyền thông, giáo dục rộng rãi trên các phương tiện thông tin tại đơn vị (kết hợp treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi…) về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh và thực hành hành vi vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người học, cộng đồng xung quanh.

- Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,... trong và ngoài cơ sở giáo dục. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình một cách thường xuyên. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.

            - Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể các đơn vị tổ chức phát động các phong trào như: bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững, treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường học. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh tại đơn vị.

4. Các thông điệp trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường được thực hiện theo những nội dung đính kèm công văn này.

Nhận được công văn này, phòng GDĐT Sông Công yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về phòng GDĐT cho bộ phận chuyên môn từng cấp học  ngày 07/6/2017.

Giao cho các đ/c CBCM từng cấp học phòng GDĐT tổng hợp kết quả của cấp học mình báo cáo cho đ/c Hằng – CBCM THCS ngày 08/6/2017 để tham mưu với đ/c Trưởng phòng lập báo cáo về Sở GDĐT Thái Nguyên đảm bảo thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Th/h);

- Lãnh đạo PGDĐT (Ch/đ);

- CBCM PGDĐT (Th/h);

- Lưu: VT. 38b.

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Lương Thanh Tâm

                                                   

                                                    PHỤ LỤC

THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA

NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

(Kèm theo công văn số      /PGDĐT  ngày      tháng 5 năm 2017)

 

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

 2. Bảo vệ công trình cấp nước là bảo vệ sức khỏe của chính bạn.

 3. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn.

 4. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

 5. Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn.

 6. Trồng cây là hành động thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu.

 7. Tiết kiệm nước sạch hàng ngày là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

 8. Nước sạch và vệ sinh môi trường tốt cho một thế giới khỏe mạnh.

 9. Hãy sử dụng nước an toàn - tiết kiệm - hiệu quả.

 

Tác giả: Phòng GD&ĐT TP Sông Công
Nguồn: mnluongson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 471
Năm 2022 : 471